Turrennet Mylla rundt 21. februar 2010

"Svea skilag arrangerer skirenn i vårt nærområde:
Turrennet Mylla rundt går av stabelen søndag 21. februar 2010.
Mer informasjon her:http://rudsengen.org/sveadata/myllaRundt.php
Og i bladet Hadeland ønsker de seg trimmere til turrennet:
http://www.hadeland.net/lokal_sport/article4878729.ece"