Sommer og dyr på beite

Der er tid for BEITESLIPP for sau og lam. 
For oss betyr det at vi må huske å lukke grinder og lemmer og være obs på sau på veiene.
I skogen er det også vilt og fugl som har reder og unger.
Så husk at det er BÅNDTVANG. Den gjelder til 24. september på Hadeland. Og båndtvangen gjelder både min og din hund!

Vi minner også om høstens dugnader 21. september og 19. oktober.

19. oktober avholdes også medlemsmøte og 20-års jubileumsfest på kvelden. 
 

Sauer og lamunger ute på beite ved Myllavannet nå. Foto: Solveig Skau

 Våryre sauer ute nå. Foto: Solveig Skau

Sau og lam ute i frihet ved Mylla. Foto: Solveig Skau