SKIBUSSEN TIL MYLLA DAM – IKKE TIL BISLINGEN 09.01.2009

Skiforeningen melder at:
Nytt i år er at den østlige skibussen ikke går til Bislingen, men til Mylla dam. Grunnen til dette er at Bislingen fjellstue er solgt og vinterens drift er usikker. Med det er også brøytingen av veien opp til Bislingen mer sporadisk og vi har derfor besluttet å bruke Mylla dam som endestasjon. Herfra kan du velge løypa mot Gjerdingen eller ta turen over Myllavannet på vei hjem.
Veien til Bislingen er dårlig brøytet, det er kun en bilbredde og ingen mulighet til å passere så alle bør unngå å kjøre bil opp til Bislingen.
www.skiforeningen.no
Aftenposten har tidligere skrevet om usikkerheten om drift av Bislingen:
www.aftenposten.no/nyheter/oslo/article2793339.ece