MARKALOV OG MARKAGRENSE 13.03.2009


Debatten går om Markaloven. Se hvor Markagrensen går i Myllaområdet ogLes forslaget til ny Markalov her:http://www.regjeringen.no/nb/dep/md/dok/regpubl/otprp/2008-2009/otprp-nr-23-2008-2009-.html?id=541061