Løype- og føremelding 27.03.2009

"Det har kommet 12-15 cm snø i dag og det er ventet mer snø i morgen. Temperaturen ligger på minus 3 grader nå på fredag ettermiddag.
Varselet viser stigende temperatur i morgen – opp mot 0 grader – og ytterligere stigning på søndag samtidig som det skal klarne opp.
Arild er i skrivende stund ute og kjører løyper, dvs. hovedrunden rundt Mylla og Ballangrudhøgda med utgangspunkt fra Svea.
Alle løyper, inkludert scooterkjørte løyper over vannene, vil bli kjørt i morgen tidlig.
Smørningstipset for lørdag er forholdsvis enkelt slik varselet er i dag: Blå ekstra som tynt festelag og med VR50 som topplag. Utfordringen er å få godt feste når temperaturen nærmere seg 0 og når det i tillegg er nysnø/fallende snø. Det å gardere seg med flere smørningsvarianter er helt nødvendig, ta derfor med både VR55 og VR60. På søndag vil behovet for enda mjukere vokser melde seg.
Smørningstipset er basert på at været blir slik varselet er pt. Ved tidlig oppklarning på søndag vil føret raskt bli helt annerledes enn det jeg nå har gitt tips i forhold til.
God tur!
Løypekjører Arild var for noen dager siden så uheldig å miste et Canon fotoapparat ut av løypemaskinen. Han vet ikke nøyaktig hvor, men det er en eller annen plass i løypenettet vårt. Dersom noen har funnet et slikt kamera (eller finner det) så vet dere hvem som er eieren. Arild kan nås på 9923 1000.
Vennlig hilsen
Olaf Godli
Tlf.: 24 14 89 53 / 97 54 61 42"