Løype- og føremelding 23.03.2007

"Dagens melding er som følger: Det har i dag kommet 3-5 cm med nysnø og det er aldeles glimrende forhold for skigåing i høyden. Spesielt gjelder dette løypa i nordhellinga opp mot Bislingen.
Arild er i skrivende stund ute og kjører løyper. Alle løyper som Arild har ansvaret for (med stormaskinen) blir kjørt i dag og frisket opp igjen på søndag morgen. Dette gjelder også løyper ned til Fagertun/Kalvsjø fra Johnsrud og også ned til Muttatjernet (mot Grua) fra badeplassen på Svea.
Løypene ned mot Jevnaker har ikke blitt kjørt de siste dagene. Jeg har ikke vært i kontakt med Tore G som kjører disse løypene, men jeg går ut fra at snøforholdene begynner å bli noe dårligere nedover mot Østre Jevnaker.
Over vannene vil det bli kjørt etter en nærmere vurdering av behovet. I følge Arild er det helt greit å gå på vannene slik forholdene er nå.
Det er meldt noe nedbør også i morgen, regn i Oslo, men kanskje mer snø i høgdelagene som Svea/Mylla ligger på. Det vil i så fall være fint for å sikre føret framover. Meldingen framover de første dagene varsler om stålende sol og veldig mildt om dagen. Forhåpentligvis blir det kaldt om natten slik at smeltingen forsinkes.
Smøretips som forrige helg. Grunnklister/isklister i bånn, varianter av universallister eller fiolettklister over dette og dekke med rødt klister etter hvert som temperaturen stiger utover dagen. I nordhellinger kan nysnøen holde seg veldig tørr etter en kald natt. Det er lurt(!) ikke å komme ut i tørr nysnø med klister under skiene, men det regner jeg med at alle har erfart tidligere!! En skal ikke se bort fra at det noen plasser og først på dagen kan være lurt å begynne med tørrvoks, før en evt. går over til klister, i hvert fall så lenge så lenge evt. nedbør kommer som snø.
Se også www.skiforeningen.no
God tur!"