Løype- og føremelding 20.12.2007

"Værutsikter: Fortsatt kaldt i lavere strøk til over helga, men med muligheter for noe høgere temperatur i høyden. Over helga varsles temperaturstigning og muligheter for nedbør. Varslene endres imidlertid fra dag til dag.
Det har ikke kommet nedbør de siste dagene, det er bare rimet som har bidratt til en viss nedbørseffekt enkelte plasser.
I morgen frisker Arild opp sporene fra skihytta (Svea skilag) og sørover mot Svea, Brattlia, Svesvika og fram til Sliperiet, fra Myllsdammen og til Trantjernet og med en avstikker opp i Formoløypa til og med rundløypa. Den siste strekningen opp mot Bislingen kjøres foreløpig ikke fordi det er litt for lite snø for maskinen å arbeide med.
Arild kjører videre vestover fra skihytta til Johnsrud og ned til Kalvsjø/Vang og dessuten sørover fra Johnsrud, over Stormyra og ned til Kalrasten. Strekningen Stormyra, Volla, Ballangrudhøgda og Vestenden kjøres trolig ikke før det kommer mer snø. Akebakken på Skjerpelykkja vil bli preparert. Strekningen Stormyra – Østre Jevnaker er foreløpig ikke preparert fordi det er for lite snø i de nedre deler av løypa.
Vær oppmerksom i alle utforkjøringer i terrengløypene, spesielt fra Ballangrudhøgda og vestover.
Snøen er grovkornet og sliter på smørningen. Det anbefales å bruke grunnvoks eller et tynt lag med grunnklister/universalklister som underlag for dagens smørning. Dette gjelder i det minste til det kommer mer snø eller fram til en markert heving av temperaturen. Som festesmørning anbefales VF 40 (blå Ekstra) eller VR45.
Styret i Mylla løypeforening ønsker alle skiløpere en god jul og mange fine skiturer i dagene som kommer!
Vennlig hilsen
Olaf Godli"