Løype- og føremelding 20.02.2009

"Også den siste uka har det vært jevnlige snøfall og minusgrader. Det gir greie og enkle forhold for skigåing, men løypene får ikke anledning til å sette seg ordentlig.
Det varsles om mer snø utover dagen i morgen, lørdag, og noe temperaturstigning, men fortsatt under null.
Alle løyper er kjørt i dag, både maskinløyper og scooterløyper (inkl. den nye løypa fra Syljusæterlia og opp til Vannskillemyra i Formoløypa). Løypene vil bli kjørt på nytt etter behov. Som varselet indikerer ligger det an til en god del snø på lørdag ettermiddag/kveld. Mest trulig vil løypene bli kjørt på nytt tidlig søndag morgen.
Smørningstipset er fortsatt enkelt og i realiteten det samme som har vært anbefalt i flere helger tidligere, altså blå Ekstra. Jeg ser at varselet indikere noe temperaturøkning utover søndag. Dette tilsier en overgang til mjukere vokser, VR50 eller VR55. Disse voksene bør være med på turen for å unngå glatte ski, spesielt dersom skylaget sprekker opp og sola begynner å varme på snøen i sørhellingene. Disse voksene må legges på med noe større forsiktighet enn blå Ekstra for å unngå å få ski som kladder/iser. Dette kan fort oppstå i vekslingen mellom tørr snø og litt ”mindre tørr” snø.
Anbefalt glidvoks LF8.
Dersom det er noen som har forsøkt å legge på glidvoks etter de ytterst sparsommelige anvisningene som ble tatt inn i forrige melding og som har spørsmål i den forbindelse, bare ta kontakt!
Vennlig hilsen
Olaf Godli
Tlf.: 24 14 89 53 / 97 54 61 42"