Løype- og føremelding 18. mars 2022

Nedbørfattig mars så langt

Det har vært nok en uke med nesten samme strålende vintervær; kaldt om natta og sol og temperaturer over null midt på dagen. Unntaket var delvis onsdag og torsdag, da det kom litt snø til oppfrisking av løypene. Skiføret har holdt seg veldig bra.

Det er meldt veldig bra vær gjennom helga med plussgrader om ettermiddagen langt oppe på gradestokken.

Smørningstipset: Et tynt lag med grunnklister/isklister i bunn som avkjøles før det legges på tørrvoks, i hvert fall i morgen. Bruk alternativene V50/VR50 evt. VP50 som er den nye tørrvoksserien til Swix. En må være forberedt på å supplere med mjukere vokser utover dagen. På søndag må en se an hvor stor effekt mildværet har hatt på snøen, evt. vurdere føret ut fra når det siste har blitt kjørt. Da kan det fort bli til at det blir klisterføre fra morgenen av.

Etter årstiden er det lite snø, men det er fullt mulig å gå i alle løyper. Det kan være lurt å utnytte de gode forholdene vi har om dagen, væromslaget kan komme fort.

Vi minner om årsmøtet lørdag 26. mars kl. 16.00. Møtet blir gjennomført via Teams. Det vil være mulig å forhåndsstemme vedr. de vedtakene som skal fattes på årsmøtet. Se årsmøtepapirene på hjemmesiden som også inneholder den stemmeseddelen som kan nyttes. Det er satt en frist til 22. mars med å avgi forhåndsstemme.

Følg med på Arilds spor for dagen for å se hvordan løypekjøringen blir lagt opp.

God tur!

Vennlig hilsen
Olaf Godli