Løype- og føremelding 14.12.2007

"Det ventes tilskying utover natten og overskyet oppholdsvær i morgen lørdag. Dette medfører temperaturstigning til om lag -5 grader og med det, ideelt skiføre! På søndag er det ventet oppklarning etter hvert og noe fall i temperaturen, men fortsatt svært fine temperaturer for skigåing.
Det har kommet minimalt med snø siste uke, men et par cm med nysnø og også det kalde været bidrar til å dempe effekten av mildværet som var forut for sist helg. Det betyr realt tørrvoksføre. Legg VR 30 i bunn som underlag og bygg opp festet med VR 45 eller blå ekstra. Det burde ikke by på problemer å få gode ski denne helgen.
Det er nok snø til å gå i de fleste løyper og også over vannene. På Mylla er det kjørt med scooter tvers over i østenden for å binde sammen løypa fra/over Beltern med løypa langs vegen på sørsida av Mylla. Vi kan nå opplyse om at vegen langs Mylla ikke vil bli brøytet i vinter.
Sjøl om jeg skriver at det er nok snø til å gå i de fleste løyper så er det fortsatt ikke mer snø enn at det er grunn til å være på vakt i utforkjøringene. Dette gjelder spesielt fra Ballangrudsæterhøgda og ned mot Grasbergtjernet og videre ned mot Vestenden. Nedbøren i forrige uke førte til at mange småbekker og mindre myrer ble overfylte med vann. Pass spesielt på i den siste delen av utforkjøringen ned mot Vestenden. Det gjelder i begge gangretninger.
Mylla løypeforening vil med denne meldingen ”offisielt” åpne Formoløypa. Med Formoløypa meines løypestrekningen fra Fuglemyra og opp til rundløypa på Bislingen. (Fuglemyra er der hvor vegen opp fra Åssjøvika slutter). Dette var en løypetrase som Ivar Formo ivret sterkt for å få gjenåpnet etter at løypa i praksis hadde ligget gjenvokst og brakk i mange år. Alle som har gått løypa skjønner uten videre hvorfor Ivar ønsket å få åpnet opp igjen denne løypa. Det vil bli satt opp plakater som markerer løypa.
Løypene vil bli frisket opp etter behov i løpet av helga, mest sannsynlig lørdag ettermiddag.
I tillegg til de løypene som MLF har ansvaret for er det også fine forhold i det øvrige løypenettet som grenser inn til ”våre” løyper.
Vennlig hilsen
Olaf Godli
Tlf.: 24 14 89 53 / 97 54 61 42"