Løype -og føremelding 13.03.2009

"Det har kommet en del snø siste døgnet, anslagsvis 10 cm.
Nedbørfritt, overskyet og vekslende temperaturer rundt 0 grader.
Alle løyper blir kjørt nå på fredag, også scooterløyper. Dette gjelder også scooterløypa fra Syljusætra og opp til Formoløypa.
Vi har nå kommet så langt ut på vinteren at føreforholdene vil variere mye mer med temperatur og solforhold enn tidligere på vinteren. Spesielt med nysnø, som nå, vil det gi noen utfordringer mht. å foreta det riktige smørningsvalget, eller retter sagt, å treffe med et smørningsvalg som passer for alle deler av den turen en tenker å gå og for hele dagen.
I utgangspunktet vil jeg anbefale Swix VR50, pålagt i tynne lag og jevnet godt ut. Tidlig på morgenen kan det være greit nok å prøve med Blå Ekstra, men med stigende temperatur vil det smørningsvalget raskt gi glatte ski. Generelt bør en ha med flere smørningstyper på turen slik at festet kan justeres etter hvert som temperaturen stiger og sporene blir blanke og glatte. Alternativene er VR55 og VR60, altså Swix. Det finnes også gode alternativer fra andre smørningsfabrikanter, men det kan kanskje være lurt å holde seg til et merke?!
Jo mjukere smørning som brukes, jo vanskeligere er det å få lagt på tynne lag. Forsøk å holde smørningen så kald som mulig og legg på tynne lag som korkes godt ut. Tjukke lag med smørning som ikke jevnes godt ut gir dårlig glid og øker også sjansen for ising i de tørreste partiene.
Slik værvarselet ser ut nå ligger det ikke an til å måtte bruke klister. Det vil imidlertid fort kunne bli løsningen dersom temperaturen stiger vesentlig mer enn varselet viser.
Behovet for å bruke klister vil øke ettersom snøen blir mer og mer omdannet.
Vennlig hilsen
Olaf Godli
Tlf.: 24 14 89 53 / 97 54 61 42"