Løype- og føremelding 13.02.2009

"Oppdatering siden forrige helg: Tørt og kaldt vær, til dels svært kaldt. Varselet for helga pluss kommende uke melder om fortsatt forholdsvis kaldt vær i helga og med et strålende vintervær og deretter stigende temperaturer med mulighet for litt snø utover i uka. Sjøl om det er kalt om natta og tidlig på dagen begynner sola å gjøre seg mer og mer gjeldende utover dagen. Det gir svært fine forhold for skigåing, stabilt og fint føre.
Omtrent alt av løypenettet nord for Mylla er kjørt i løpet av i går og dag. Løypa fra Grasbergtjernet (Høgnes) og ned til Trantjern pluss løypa i vegen langs Mylla, inkludert Formoløypa, er ikke kjørt siden forrige helg. Dette skylders havari på et løpehjul for et av beltene på løypemaskinen i dag tidlig. Det arbeides intenst med å skaffe nye deler til maskinen, men pt. kan vi ikke love at maskinen er ”på beltene” igjen før midt i kommende uke. Dere vil bli holdt løpende orientert om utviklingen.
I praksis har ikke dette noen stor konsekvens for helgens utfart. Løypene har holdt seg svært godt den siste uka pga det kalde været. Usikkerhetsmomentet er først og fremst knyttet til snøvarselet for kommende mandag/tirsdag. Snøscooter vil sjølsagt bli brukt som reserve for løypemaskinen dersom det blir behov for det.
Alle scooterløyper er/blir kjørt. Det er laget til nye løyper over Sveskalven, Svea og Mylla for å unngå overvann. Det meldes om svært fine løyper på vannene.
Smørningstips: Som de foregående helger, ingen utordringer når det gjelder å få godt feste på skiene. Blå Ekstra er et svært sikkert tips. Med temperaturstigning utover i uka og litt nysnø øker utfordringen litt, men bare litt. Ha med VR50, VR55 og vurder forholdene ut fra temperatur, snøkonsistens (gammel/ny) og luftfuktighet.
Når det gjelder glidvoks er dette et tema som jeg så langt har unngått å komme inn på, men som jeg forrige uke varslet at kunne tas inn dersom det var ønske om det. Jeg har fått noen tilbakemeldinger som har ytret ønske om det.
Innledningsvis, og det gjelder både festevoks og glidvoks; gå til anskaffelse av SWIX sin smørekatalog. Den kan kjøpes i alle seriøse sportsforretninger. Den kalalogen inneholder egentlig alt de aller fleste trenger å vite om skismøring og det å smøre skiene, reint praktisk.
Til preparering av ski/pålegging av glidvoks trengs et minimum av utstyr:
Gammelt strykejern eller aller helst et smørjern
Utvalg av glidvokser. Swix har et utvalg av glidvokser i 4 pris- og kvalitetsklasser. De to dyreste variantene (såkalte HF-vokser og CERA-pulver) er beregnet på konkurranseløpere eller andre ”avanserte” skiløpere. For vanlige skiløpere er CH- eller LF-variantene fullgode alternativer. Innenfor disse to hovedvariantene finnes varianter som i første rekke er inndelt etter temperatur, akkurat som festevoksene. Mine favoritter er LF6, LF7 og LF8 (evt. LF10 på svært bløtt føre), gradert etter stigende temperatur. Alle typene har et idealintervall mht. temperatur og de tre førstnevnte typene dekker i praksis alle forhold for vanlige turgåere. Dersom en vil holde seg til bare en voks er mitt tips å velge LF8.
God sikling for fjerning av det meste av vokslaget som blir liggende utenpå skia etter at voksen er smeltet utover. NB Pass på varmen på smørejernet. Ikke hold smørejernet stille på skia og ikke før jernet fram og tilbake i en bevegelse.
Bronsebørste for fjerning av resten av voksen
Evt en mjukere børste for siste puss/polering.
Alt arbeidet med skiene lettes sjølsagt svært mye dersom en går til investering i en egen smørebukk. Da kan skiene spennes fast og du kan arbeide med begge hender.
Husk at skiene må være godt reingjort for alle typer smørning før du starter på prosessen med å legg på glidvoks. Å blande glidvoks inn i gammel festevoks gir ikke noe særlig godt resultat.
God tur!
Vennlig hilsen
Olaf Godli
Tlf.: 24 14 89 53 / 97 54 61 42"