Løype- og føremelding 11.12.2009

"Alle løyper nord for Mylla vil i løpet av dagen, evt. tidlig i morgen, bli pakket og sporsatt med scooter. Det er litt for tidlig å bruk løypemaskinen. Arild vil også legge et spor etter vegen langs Mylla, men hvor lenge det sporet vil stå er usikkert fordi vegen etter planen skal brøytes. Lysløypa på Svea er preparert i den midtre delen.
Vannene er delvis islagte, men disse er svært usikre. Ingen løyper kjøres over vann. Tenk over det når du planlegger turer i helga!
Stedvis er det lite snø, kanskje til og med bart. Se opp for åpne bekker og vannsig.
Temperaturmessig ligger det an til en svært fin skihelg. Det antydes temperaturer ned i minus 5-6 grader.
Jeg er foreløpig litt usikker på konsistensen på snøen, men med bakgrunn i det mildværet som har vært de siste dagene må det forventes noe grovkornet snø som kan gi noe slitasje på smørningen. Smelt inn to lag med Blå Ekstra som slitelag for festesmørningen, evt. et tynt lag med grunnvoks. Dersom dette heller ikke holder; bruk universalklister (VM-klister) som slitelag med Blå Ekstra som topplag for å dekke klisteret og få feste.
Blå Ekstra eller VR45 vil fungere godt som festesmøring i hele helga slik prognosen er i øyeblikket. Utfordringen ligger i å finne fram til rett ”slitasjesmørning”.
Se også Skiforeningens føremelding
Vennlig hilsen
Olaf Godli
24 14 89 53/975 46 142"