Løype- og føremelding 1. februar 2013

"Det kom forholdsvis bra med snø i begynnelsen av uka og dette har gitt muligheter for å friske opp alle løyper. Pga. problemer med løypemaskinen tidligere i uka har det desverre blitt noe begrenset med kjøring, men maskinen er nå i orden igjen og i løpet av dagen i dag er alle løyper, både maskinløyper og scooterløyper, kjørt. Leikeplassen på Skjerpelykkja er også satt i stand for helga. Nå i kveld er minus 12-13 grader og løypene vil sette seg bra i løpet av natta.
Det er meldt noe stigende temperatur lørdag og søndag, men temperaturen vil fortsatt holde seg under null. Søndag er det muligheter for noen snøbyger.
Fortsatt er det et enkelt smørningstips; LF6 glidvoks og blå festevoks, dvs. kombinasjon av vanlig blå voks, V/VR 30 og blå Ekstra. Utover vinteren vil det bestandig være lurt å ha med seg en mjukere voks, VR 45.
Mylla løypeforening håper nå at nyhetsbrevet kommer fram til alle medlemmer. De aller fleste av dere vil motta et personlig brev der navnet på den enkelte mottaker framgår. Noen av dere vil imidlertid ikke motta et brev der navnet framgår, men bare et Hei og deretter innholdet i meldingen. Dette skyldes at vi har en del medlemmer der vi ikke har full kobling mellom navn og e-postadresse. Jeg ber om at alle som får en melding der ens eget navn ikke framgår, svarer på denne meldingen og oppgir navnet.
God tur!
Vennlig hilsen
Olaf"