Løype- og føremelding 08.02.2013

"Ubetydelig med snø siden mandag. Alle løyper, både maskin- og scooterløyper, er kjørt i løpet av de siste par dagene. Det kan være litt overvann enkelte plasser på vannene, men ikke mer enn at det går greit å passere.
Skileikbakken i Skjerpelykkja er også kjørt. Arild ber om at evt. bålbrenning skjer helt inntil kanten av jordet og ikke der det kjøres med maskinen.
Også denne helgen er det enkle smørningsforhold. Det ventes noe temperaturstigning, men temperaturen vil likevel ligge på fra minus 6-8 grader. Det tilsier LF6 som glidvoks og vanlig blå (V30) og blå Ekstra (V40) som festevoks. Det kan være lurt å ta med en mjukere voks nå utover vinteren, men det er lite trolig at det vil bli bruk for denne i morgen.
God tur!
Vennlig hilsen
Olaf"