Løype- og føremelding 04.12.2009

"Velkommen til sesongens første løype- og føremelding!
Nå ser det ut for at vinteren har begynt å feste grepet for alvor etter en våt og mild november!
Snøfallet tidligere i uka og det som har kommet så langt i dag gjør at det er mulig å gå på ski på skogsbilvegene som ikke brøytes. Det er meldt mer snø i løpet av helga og utover i neste uke!
Det er kjørt løype i vegen fra Svartbekken og inn til Kalvedalen (mot Tverrsjøen) og fra Stryken og opp til Gjerdingen, samt til Snøploghøgda/Katnosa. I tillegg er det kjørt i lysløypa til Svea Skilag.
Vi har tidligere i høst fått varsel om at det vil bli gjennomført tømmerdrift langs Mylla (oppe i vegen til Åssjøvatna), men foreløpig ser det ikke ut til at denne driften er igangsatt. Jeg har i dag ikke klart å finne ut av når og hvor omfattende denne drifta vil bli. Det er også litt usikkert om det vil bli gitt tillatelse til å kjøre spor i vegen langs Mylla. Vi må regne med at vegen vil bli brøytet så snart tømmerdriften og utkjøring av tømmeret starter.
Så fort det har kommet et visst snølag vil terrengløypene bli kjørt, men en kan ikke regne med at det vil skje denne helga.
Smørningstips: Blå Ekstra, VR 50 eller VR 55 dersom temperaturen går helt opp på 0. Vær forsiktig med den mjukeste smørningen på denne ferske snøen.
Det skal bli godt å komme i gang!!!! God helg
Vennlig hilsen
Olaf Godli
24 14 89 53/975 46 142"