Løype- og føremelding 01.03.2007

"Det har kommet en god del snø den siste uka og det er nå nok snø til å bruke alle løyper. Varselet for de nærmeste tre dagene er mildt vær med noe nedbør, trolig best vær på fredag. Nedbøren vil komme på lørdag og delvis søndag. Forhåpentligvis er forholdene så ”normale” at nedbøren vil komme som snø i høgdelagene fra 400 meter og oppover.
Som det ble gitt informasjon om i forrige uke havarerte stormaskinen under kjøring av løypene ned mot Østre Jevnaker. Det har tatt mye tid å få reparert maskinen, noe som har medført at all løypekjøring siden fredag 23.02 har vært utført med scooter. I den samme perioden har det, som allerede nevnt, kommet mye snø. Dette har gjort det vanskelig å opprettholde en like god standard på løypene som vi ellers er vant med. Mylla løypeforening beklager det som har skjedd og har forståelse for den irritasjonen som dette har medført hos enkelte!
Siste nytt er at den reservedelen som vi har ventet på fra Belgia vil bli satt inn i maskinen i dag. Forhåpentligvis (!!!!) vil det bety at maskinen er klar for bruk i morgen.
Alle løyper vil bli kjørt med scooter til stormaskinen igjen er på plass. Vannene er problematiske og bør unngås, sjøl om det ble gjort en innsats i går for å ”pakke” en trase over vannene som kan fryse til og gjøre det mulig å komme fram uten å bli våt på beina!
Når det gjelder smøretips er dette litt vanskelig å gi i dag. Temperatur- og nedbørsforholdene vil avgjøre den enkelte dagen. Uansett ligger det an til å bruke milde festevokser; VR 50, VR 55 osv oppover på skalaen
Vennlig hilsen
Olaf Godli
Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Tlf.: 24 14 89 53 / 97 54 61 42"