LØYPE- OG FØREMELDING 08.01.2010

«Godt nyttår!
Det holder seg kaldt. Siste uke har det vært i kaldeste laget for lange og behaglige skiturer. Temperaturen i Mylla-området har vært ned i minus 30 grader, i flg Arild løypekjører.
Løypetraseene over Svea, Belteren, Kalrasten og østre del av Mylla er slåddet med scooter. Her er det fine forhold, sjøl om det fortsatt er en del overvann!, jfr. temperaturen som det er vist til over.
Skiforeningen har i løpet av uka fått kjørt Mylla på langs med scooter. Det er mye overvann på Mylla. Dette vil sjølsagt fryse til akkurat i scootersporet, men dette sporet er fortsatt ikke spesielt godt egnet for å gå på ski i. Det vil bli gjort forsøk på å utvide traseen over Mylla med scooter for å få det til å fryse gjennom i en bredere trase. Dette er ikke uten risiko. Muligheten for å kjøre fast scooteren i vannlaget er ikke ubetydelig.
Løypene som kjøres med maskin har holdt seg bra etter forrige kjøring, primært pga lite bruk de siste dagene. Enkelte plasser i løypene er det ujevnt.
Løypekjøringen i området er preget av to forhold som setter begrensninger:
1. Vegen langs Mylla/Åssjøvegen er brøytet for skogsdrift2. Vi har kjøreforbud i løypa ned mot Vestenden/Trantjern inntil traseen er ferdig omlagt utenom en vannledning som går i traseen. Denne omleggingen skulle vært ferdig til i dag, men fortsatt gjenstår noe hogging/rydding.
Formoløypa vil i morgen bli kjørt med løypemaskin fra Bislingen og ned til Åssjøvegen. Merk at her vil løypa ende i den brøytede vegen! Den nye løypa langs Fløyta ved Myllsdammen er kjørt. Denne løypa gir en veldig fin forbindelse til Grøntjernsløypa fra parkeringsplassen ved Mylla.
Smøretips: Kald/hard glidvoks CH4 (Swix) og god, gammel grønn og blå festevoks. Dekk til bar hud så mye som mulig, godt med klær som stopper vind og sno og rolig gange!
God tur!Olaf Godli24 14 89 53/975 46 142"