Løype- og føremelding 7.12.2012

"Det har vært kaldt hele uka, 3-4 cm med nysnø natt til onsdag. Løypene blir ikke kjørt før det har kommet mer snø, hvilket etter værmeldingen vil skje på søndag.
Temperaturen vil stige noe utover i uka og det er også meldt noe mer snø. Pr. nå er det fine forhold langs Mylla og i løypa opp Åssjøvegen. Det er også mulig å gå fra Svartbekken. Mange av de øvrige traseene ble scooterkjørt sist helg og mange plasser er det sikkert OK å gå dersom en er forsiktig og ikke velger de nyeste skiene, men vær oppmerksom på steiner og andre harde gjenstander.
Smørningsvalget er enkelt: Swix LF6 som glidvoks, evt CH6 som er en billigere variant. Bruk Blå Ekstra som festevoks. Denne voksen har et stort spenn i bruksområde, faktisk mye videre ned mot kalde forhold enn det temperaturanvisningene på boksen viser.
God tur!
Olaf Godli"