Løype- og føremelding 30.11.2007

"Snøforhold/vær: Det er om lag 15 cm med snø i Mylla-Sveaområdet og overskyet oppholdsvær, så vidt under 0 grader. Det er ventet forholdsvis store nedbørsmengder de kommende to døgn, fortrinnsvis som snø natt til lørdag og lørdag med temperatur rundt 0 grader og kanskje litt over, forbigående fall i temperatur og med oppholdsvær natt til søndag og med stigende temperatur på søndag og sludd/snø.
Arild har i dag tidlig kjørt løypa fra Myllsdammen på sørsida av Mylla og til parkeringsplassen ved Ølja, med avstikker fra Åssjøvika og opp til Fuglemyra samt den nye rundløypa nederst i løypa som går opp til Bislingen. Denne løypa er foreløpig kjørt med scooter. Lysløypa ved skihytta vil bli kjørt med maskin i dag, primært tilrettelagt for skøyting.
Det er fortsatt for lite snø til å kjøre de andre terrengløypene. Disse løypene må uansett pakkes med scooter for å få et underlag til å kjøre stormaskinen på.
Det meldes om overvann på Svea pga nedbøren. Det er grunn til å tro at dette også vil gjelde andre vann. De mindre vannene har en istjukkelse på 15-17 cm og er farbare. Vær oppmerksom på innos/utos. Mylla anses ikke for å være trygg!
Løypa langs sørsida av Mylla vil bli kjørt etter behov i løpet av helga, jfr. nedbørsmeldingen over.
Anbefalt smørning vil variere fra VR 45/50 og oppover, alt etter lufttemperatur, luftfuktighet og konsistens på snøen.
Vennlig hilsen
Olaf Godli"