Løype- og føremelding 06.12.2007

"Kort og foreløpig melding:
Fredag og lørdag er det ventet opp mot 30 med nedbør, en blanding av snø, sludd og regn, temperatur rett over 0. Søndag ventes overskyet oppholdsvær og noen få minusgrader.
Det har vært veldig mildt de siste par dagene og snøen har klappet sammen og danner et bra utgangspunkt for kommende snøfall.
Arild og det øvrige løypemannskapet vil kjøre etter behov fra fredag og utover. Kjøringen vil bli vurdert opp mot nedbøren som kommer. Forhåpentligvis vil nedbøren hovedsakelig komme som snø i 500 meters høgde. Vurdert ut fra væremeldingen i dag ligger det an til at det blir best forhold på søndag.
Pt. er det vanskelig å komme med noen sikre smøretips, det vil avhenge av nedbøren og temperaturforholdene. Dersom det kommer mye våt snø på lørdag og det blir kaldere til søndag ligger det an til å legge et lag med klister (universal/VM) som deretter dekkes med tørrvoks (blå Ekstra, VR 45 eller lignende)
Vennlig hilsen
Olaf Godli
Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Tlf.: 24 14 89 53 / 97 54 61 42"