Korrigert løype- og føremelding 13.03.2010

"Skiføret har endret seg svært mye i løpet av bare to dager. På onsdag hadde jeg fine ski med en mjuk tørrvoks som festevoks. I går kveld holdt det ikke med universalklister og tørrvoks som jeg foreslo i gårsdagens melding. Løypene er svært harde og nå må en bruke grunnklister/isklister som underlag og universalklister som topplag. Utover dagen kan det bli behov for litt rødt klister dersom sola får makt.
Løypene over vannene er veldig harde, i praksis bare is. Det er forsøkt å sette nye spor i den urørte snøen ved siden av sporet, uten å lykkes. Skarelaget er så hardt at sjøl den tyngste sporsetteren går oppe på skaren uten å sette ordentlig spor. Også de maskinkjørte løpene er så harde at det er vanskelig å sette nye spor enkelte plasser.
Med riktig smørning under skiene er det fortsatt fint å gå, men vær oppmerksom i utforkjøringene.
I scooterløypa mellom Ølja og Tverrsjøen pågår tømmerdrift på begge sider av løypa. Vær oppmerksom i den vesle utforkjøringen fra Ølja og ned på myra sør for Ølja.
Vennlig hilsen
Olaf"