KONTAKT

Medlemskontakt og kontakt med foreningen: Jarle Sundelin på sundelin-AT-bekkelaget.no (bytt ut -AT- med @).
Har du bilder som kan publiseres på hjemmesiden, eller nyheter, kontakt Lene Li Dragland på epost lenelid-AT-online.no
Lurer du på noe angående websiden: kontakt webmaster på sim_kntzn-AT-yahoo.no (bytt ut -AT- med @).
Bli medlem, støtt Mylla Løypeforening og få ukentlige løype- og føremeldinger.
Mylla Løypeforening er en idealistisk forening hvor alt arbeidet baseres på frivillig innsats. I tillegg til økonomisk støtte fra hytteeierne, fastboende, kommunene, Skiforeningen og sponsorene legges det ned tusenvis av dugnadstimer i arbeidet med løypene i området.
Utbedring av løypenettet organiseres av foreningens styre og utføres på dugnad. Dette arbeidet gjøres også i tett samarbeid med Skiforeningen, lokale skilag, grunneierne og kommunene på Hadeland.
Vi trenger fortløpende økonomisk støtte for å betale prepareringsmaskin og snøscooter, finansiere drift og for å utbedre løypenettet ytterligere.
Benytt Mylla Løypeforening konto nr. 2220 12 89223 og gi i forhold til hva du synes godt preparerte skiløyper i fine traseer betyr for deg og dine. Hør gjerne om naboer og venner også kan bidra.
Husk å skrive din epost-adresse på innbetalingen så du kommer på listen over medlemmer som mottar løype- og føremelding med smøretips før hver helg i skisesongen.