KJÆRE SKIENTUSIAST OG BRUKER AV LØYPENETTET PÅ MYLLA! 28.11.2008

«Nov 2008En ny sesong står for tur. De rådende værforhold lover bra. I skrivende stund har Myllaisen lagt seg, og får den nå i ro og fred bygge seg opp før første snefall, er sjansene for en stor skivinter tilstede.
Mylla løypeforening har avholdt 2 store dugnader i høst og det har resultert i flere flotte forbedringer. Vi nevner• Ny løype mellom Brattlia og Stormyra• Ny løype fra Fløyta og østover• Ny løype fra Formoløypa til Syljuseter• Mange forbedringer av eksisterende klopper• Generell oppgradering og vedlikehold av løypenettetVi takker alle som har bidratt og gitt en håndsrekning i dette arbeidet.
Ny løypemaskin tas i bruk når snøen kommer. Løypeforeningen har solgt sin ”gamle” til Jevnaker Ski og gått til innkjøp av en ny til eget bruk. Til orientering; den nye maskinen har en kostnad på kr 900 000.-. Det betyr at vi nå i området, har to store løypemaskiner som gjør sitt til å legge forholdene til rette. I tillegg vil snøscooterne tas seg av prepareringen på vannene.
Løypeforeningen har fått sin egen webside; mylla-løypeforening.no. Generelle opplysninger, bilder med mer, vil etter hvert fylle denne siden, og vi vil hele tiden ønske å utvikle denne til alles nytte og tilfredshet.
De nye skiluene med løypeforeningens logo er nå på lager. Mer om kjøp/avhenting av disse får du nettopp på vår webside. Prisen på luene er satt til nettopris kr 150.- og vi håper dette blir den store julegaven fra Mylla-nissen i år.
De allerede veletablerte vær- og førerapportene foran hver helg vil vi fortsette med, men understreker at denne service kun gis til betalende medlemmer. Derfor, ved innbetaling, før opp i tillegg til navn og riktig adresse, også din mailadresse. Nåværende mailliste som til nå har fått rapportene, blir nå slettet og ny opprettet med basis i innbetalingene.
Løypeforeningens arbeid er tuftet på idealisme og frivillighet. Men det til tross, det koster å tilrettelegge nye løyper og maskinparken er ikke billig, verken i innkjøp eller drift. I tillegg er hele vår økonomiske drift nå beroende på oss selv da verken Lunner eller Jevnaker kommune ser seg i stand til å støtte vårt arbeid i år.Vi håper du er med på å gi din støtte, et bidrag ut i fra den verdi du mener at dette løype-arbeidet har for din aktivitet og tilknytning.
Alle bidrag tas i mot med stor takk!
Bidrag kan betales inn til konto 2220.12.89223
Vi ønsker alle en riktig god skivinter!
Med skihilsen fraMylla Løypeforeningstyret
Trykk på denne lenken for stort kart over Mylla med skiløyper.Nov 2008En ny sesong står for tur. De rådende værforhold lover bra. I skrivende stund har Myllaisen lagt seg, og får den nå i ro og fred bygge seg opp før første snefall, er sjansene for en stor skivinter tilstede.
Mylla løypeforening har avholdt 2 store dugnader i høst og det har resultert i flere flotte forbedringer. Vi nevner• Ny løype mellom Brattlia og Stormyra• Ny løype fra Fløyta og østover• Ny løype fra Formoløypa til Syljuseter• Mange forbedringer av eksisterende klopper• Generell oppgradering og vedlikehold av løypenettetVi takker alle som har bidratt og gitt en håndsrekning i dette arbeidet.
Ny løypemaskin tas i bruk når snøen kommer. Løypeforeningen har solgt sin ”gamle” til Jevnaker Ski og gått til innkjøp av en ny til eget bruk. Til orientering; den nye maskinen har en kostnad på kr 900 000.-. Det betyr at vi nå i området, har to store løypemaskiner som gjør sitt til å legge forholdene til rette. I tillegg vil snøscooterne tas seg av prepareringen på vannene.
Løypeforeningen har fått sin egen webside; mylla-løypeforening.no. Generelle opplysninger, bilder med mer, vil etter hvert fylle denne siden, og vi vil hele tiden ønske å utvikle denne til alles nytte og tilfredshet.
De nye skiluene med løypeforeningens logo er nå på lager. Mer om kjøp/avhenting av disse får du nettopp på vår webside. Prisen på luene er satt til nettopris kr 150.- og vi håper dette blir den store julegaven fra Mylla-nissen i år.
De allerede veletablerte vær- og førerapportene foran hver helg vil vi fortsette med, men understreker at denne service kun gis til betalende medlemmer. Derfor, ved innbetaling, før opp i tillegg til navn og riktig adresse, også din mailadresse. Nåværende mailliste som til nå har fått rapportene, blir nå slettet og ny opprettet med basis i innbetalingene.
Løypeforeningens arbeid er tuftet på idealisme og frivillighet. Men det til tross, det koster å tilrettelegge nye løyper og maskinparken er ikke billig, verken i innkjøp eller drift. I tillegg er hele vår økonomiske drift nå beroende på oss selv da verken Lunner eller Jevnaker kommune ser seg i stand til å støtte vårt arbeid i år.Vi håper du er med på å gi din støtte, et bidrag ut i fra den verdi du mener at dette løype-arbeidet har for din aktivitet og tilknytning.
Alle bidrag tas i mot med stor takk!
Bidrag kan betales inn til konto 2220.12.89223
Vi ønsker alle en riktig god skivinter!
Med skihilsen fraMylla Løypeforeningstyret