Invitasjon til skidag på Skjerpelykkja

"Mylla Løypeforening
Innviterer til skidag
palmesøndag 1. april fra kl 12.00
på Skjerpelykkja se kart
Vi fyrer opp bål og sørger for solbærtoddy og boller
Ta med grillmat, akebrett og sitteunderlag for solinga, Husk solbriller/solkrem med faktor, spesielt til barna
Grilling – aking – solkos - skimoro
Med god påskehilsen fra
Mylla løypeforening
Vennlig hilsen
Olaf Godli"