Innkalling til dugnad og medlemsmøte lørdag 22. oktober

Lørdag 22. oktober er det på nytt dugnad i Mylla løypeforening. Frammøte ved garasjen kl. 10.00. Ta med høvelige redskaper for løyperydding, graving eller planering samt mat og drikke for en dag i skogen.
Tore HR vil orientere om dugnadsoppgavene før vi starter opp.

Samme dag arrangeres det medlemsmøte i garasjen kl. 16.00. Se program og saksnotater som legges ut på hjemmesiden til løypeforeningen. I tillegg til møtet med orienteringer om driften så langt i år samt valg, vil vi også i år få et interessant foredrag ved Nils Voje Johansen. Kanskje kommer også meteorolog Jon Smits. Vi får se.
Som vanlig blir det en enkel bevertning i garasjen etter dugnaden – altså før møtet begynner.


Vennlig hilsen

Olaf Godli

Les hele innkallingen til medlemsmøtet på Medlemssider: