Innkallinger

Innkalling til dugnad og årsmøte 20. september 2008

«Som tidligere varslet vil det bli avholdt dugnad i skiløypene og årsmøte 20. september
Frammøteplass i forbindelse med dugnaden er som i tidligere lagt til parkeringsplassen ved Myllsdammen kl. 10.00. Møt fram i god tid!
Det er mange oppgaver som skal utføres denne dagen og dugnadssjef Tore H. Rasmussen trenger 50 personer som kan betjene en motorsag, en greinsag eller en kraftig greinsaks. Alle som har høvelige redskaper må ta med disse. Nærmere informasjon om de ulike oppgavene vil bli gitt ved frammøte.
Det innkalles videre til årsmøte på skihytta til Svea Skilag samme dag kl 16.00, altså etter endt dugnad. Det forutsettes at det vil bli muligheter for en rask dusj og ombytte på skihytta før årsmøtet starter. Det vil i tillegg bli servert et enkelt måltid i forbindelse med møtet.
Til behandling foreligger vanlige årsmøtesaker.
Andre saker som ønskes tatt opp til behandling på årsmøtet må sendes til leder på odd@finor.no innen lørdag 6. september.
Vi ser fram til en trivelig og nyttig dag i skogen og med påfølgende årsmøte!
Vel møtt!
Vennlig hilsen
Olaf Godli
Tlf.: 24 14 89 53 / 97 54 61 42»