Innkallinger

INNKALLING TIL DUGNAD/ÅRSMØTE 2013

Styret i Mylla løypeforening minner om dugnadene lørdag 21. september og lørdag 19. oktober.
Frammøte ved garasjen begge dager kl 10.00. Ta med høvelige redskaper. Nærmere informasjon om dugnadsoppgavene vil bli gitt ved frammøte.
Det kalles med dette inn til årsmøte i Mylla løypeforening lørdag 19. oktober kl 16.00. Det er foreløpig ikke bestemt hvor årsmøtet skal avholdes. En kommer tilbake med mer informasjon om dette i god tid før møtet.
Vennlig hilsen
For styret
Olaf Godli