IKKE ØDELEGG LØYPENE 28.02.2010

Dette er et utsnitt fra skiforeningens blad Ski og Snø publisert i nr. 4/2009