GRØNT LYS FOR BISLINGEN I OPPLAND FYLKESKOMMUNE

Fylkesmannen er ikke helt fornøyd: 26.09.2013: Vil ha bedre plan for Bislingen naturhotell
Les mer her: http://www.fylkesmannen.no/Oppland/Nyheter-forsiden/Vi-ha-bedre-plan-for-Bislingen-naturhotell/
Fylkesutvalget behandlet planene i sitt møte tirsdag 24.9.2013. Da samme sak sto på sakskartet i fjor høst, vendte politikerne tommelen ned og ga et foreløpig stoppsignal for planene. De fryktet bygget ville bli for ruvende, og samtidig hadde reguleringsforslaget for store avvik i forhold til føringene i planprogrammet.
Les mer her: http://www.oppland.no/Politikk/Fylkesutvalget/Nyheter-fra-fylkesutvalget/Gront-lys-for-Bislingen/