FLERTALL FOR HØYHOTELL PÅ BISLINGEN

Kommunestyret i Lunner vedtok 24. oktober 2013 reguleringsplanen for Bislingen.
Les mer i bladet Hadeland: http://www.hadeland.net/Nyheter/lokale_nyheter/article6942528.ece