Får du ikke e-post med løype- og føremelding?

Sjekk søppelpostkassen for e-posten din dersom du ikke har mottatt løype- og føremeldingen. Ligge den der, så flytt den over til innboksen. Da forstår forhåpentligvis mailsystemet ditt at det er en godkjent avsender.

Alternativt lag en Kontakt for Mylla Løypeforening der du legger inn ikke-svar@mylla-loypeforening.no som e-postadresse.