Dugnadene nærmer seg

Vi minner om høstens dugnader i skiløypene:
Lørdag 25.09.2021         Første dugnadsdag (kl 10:00 på Mylla)
Lørdag 23.10.2021         Andre dugnadsdag med avsluttende medlemsmøte (kl 10:00 og 16:00 på Mylla)

 

 

Det er tatt ut mye tømmer i vårt område, også langs skiløypene. Ved tømmerdrift i løypene, skal skogeier rette opp eventuelle skader, vi håper det gjøres i løpet av høsten.

 

 

 

 

 

Dersom noen på egen hånd rydder løyper for nedfall, er det viktig at tømmer (større trær/stokker) kappes i 3m lengder og legges på utsiden av traseen. Slik kan skogeierne senere hente ut tømmeret uten tap av kommersiell verdi. Mindre trær og kvist kan legges på utsiden av traseen, jo lengre unna jo bedre.

 

Lynet slo ned i den flotte furua ved Kollernputten midt i juli. Foto: Lene Li Dragland