Innkallinger

Dugnad og årsmøte Mylla løypeforening 13.10.2012

«Vi minner om dugand og årsmøte lørdag 13. oktober.
Frammøte til dugnad kl 10.00 ved den nye garasjen. Ta med høvelige redskaper.
Årsmøtet avholdes samme dag kl 16.00 i den nye garasjen – Myllagarasjen ved Myllsdammen.
Årsmøtepapirene kan leses på hjemmesiden, Klikk Medlemssider øverst til høyre.
Vennlig hilsen
Olaf Godli
På dugnaden 22.9.2012 ble bl.a bekken syd for Bjønnputten åpnet av Øivind Holum, Hans Faanes, Lars Fjeld (på bildet) og Reidar Selvig (Fotograf)»