Innkallinger

Dugnad og årsmøte 20. oktober 2018

Hei
Innkalling til dugnad og årsmøte
Vi gjennomførte den første dugnaden lørdag 22. september og lørdag om en uke, 20. oktober, er det klart for en ny dugnadsrunde i løypene.
Frammøte ved garasjen kl. 10.00. Ta med høvelig redskaper for ulike arbeidsoppgaver som dere er kjent med gjennom flere år. Vi trenger mange med greinsakser – det er mye smågran i løypetraséene som skal fjernes.
Gode klær og matpakke hører med for en dag i skogen.
På ettermiddagen samme dag avholder foreningen årsmøte i garasjen med start kl. 16.00.
Årsmøtedokumenter ligger ute på hjemmesiden. https://mylla-løypeforening.no/blog/årsmøte-20-oktober-2018
Enkel bevertning med varme pølser, kaffe og noe godt til kaffen serveres før årsmøtet begynner.
Vel møtt til dugnad og årsmøte.
Vennlig hilsen
Olaf Godli
Bildet: Vakker høst ved Myllavannet Foto: Nina Grønnestad Heldrup @naturdamen