Innkallinger

Dugnad lørdag 22. september 2018

Hei
Velkommen til en ny sesong
Vi er allerede midt i september og en ny vintersesong ligger foran oss om ikke alt for lang tid.
Som vanlig starter vi årets sesong med dugnad i skiløypene. Årets første dugnad er neste lørdag, 22. september. Frammøte ved garasjen kl. 10.00. Ta med høvelig redskaper for ulike arbeidsoppgaver som dere er kjent med gjennom flere år.
Gode klær og matpakke hører med for en dag i skogen.
Styret vil minne alle om muligheten for å bli bedre kjent med området gjennom å bruke kulturorienteringsopplegget. Det er laget til et flott hefte med beskrivelse av i alt 50 ulike turmål.
Vi sees på dugnaden.
Vennlig hilsen
Olaf Godli
Bilder fra dugnaden 22.09.2018.