Dugnad 22. oktober

Vi gjennomfører en ny dugnad lørdag 22. oktober. Frammøte ved Myllsdammen kl 10.00
Ta med høvelige redskaper til ulike arbeidsoppgaver. Det vil bli orientert nærmere om oppgavene ved frammøte.
Vel møtt!
Vennlig hilsen
Olaf Godli