Innkallinger

DUGNAD OG ÅRSMØTE LØRDAG 19. OKTOBER 2013.

Styret i Mylla løypeforening minner om dugnad og årsmøte lørdag 19. oktober 2013.
Vi har mange oppgaver som skal gjennomføres før vinteren kommer og værvarselet nå onsdag kveld varsler om litt snø i neste uke. Det er derfor viktig at så mange som mulig møter fram til dugnaden kl. 10.00. Ta med høvelige redskaper. På denne dugnaden skal det bl.a. bygges flere bruer slik at snekkerredskaper kommer godt med.
Årsmøtet begynner kl 16.00 og avvikles i løypemaskingarasjen. Enkel bevertning.
Årsmøtedokumentene er lagt ut på MLF sine hjemmesider – Medlemssider.
For styret i MLF
OLaf Godli