DUGNAD OG ÅRSMØTE

Arild og Øivind har kjørt fram stokker som skal bli bru over bekken i enden av Fløyta.
Mylla løypeforening minner om: 
Dugnad i løypene lørdag 21. september
Dugnad i løypene og årsmøte lørdag 19. oktober
Frammøte ved til begge dugnader ved garasjen kl 10.00.
God sommer!Vennlig hilsen Olaf Godli