DUGNAD I BISLINGVEIEN LØRDAG 5.1.2013

Siden veien er stengt med kjetting får vi lov av grunneier L.A. til å preppe inntil videre. Arild vil da kjøre frem til Formoløypa og vi får en ekstra forbindelse mot Gjerdingen og Grønntjernsløypa. Hva som skjer med den gamle rundløypa på Bislingflaka er foreløpig uavklart.
Det er dessverre mye overheng pga trær som bøyer seg ut i traseen, og det er vanskelig å sette spor i kantene.
Dugnadere: Jostein Refsnes, Arild Bernstrøm, Øivind Holum, Paul Juul-Hansen, Reidar Selvig, Thomas Knutzen og Lene Li Dragland