BYGGESTART FOR BISLINGEN KAN BLI NESTE ÅR

Et krav om at anlegget skal tilkoples offentlig vann- og avløpsanlegg skal videre erstattes med en åpning for andre løsninger som også inkluderer mange av hyttene på Mylla. Men i så fall skal denne løsningen konsekvensutredes.
Les hele artikkelen i Oppland Arbeiderblad her