Arilds spor for dagen 4.3.2013

Løypene fra Mylla dam til Trantjern - Åsjøveien - runden i Formoløypa ble preppet igår. Dette preppes på nytt til helgen sammen med de øvrige løyper.
Det er bar asfalt fra Nordstrandkrysset til Gruvesletta parkering, da løypemaskinen har alubelter blir det ikke kjørt der, derfor ingen prepp til Mutta/Grua. Det er ok spor der, men noe hardt.