Arilds spor for dagen 2. april 2022

FØREMELDING FOR NORDMARKA NORD
Myllsdammen – 02. april 2022 kl. 00:10

Temperatur: -8 grader.
Vær: Klart pent.
Snødybde: 0-25 cm.

Det er nå preppet fra Myllsdammen-Åsjøkrysset-Trantjern-Åsjøveien-rundløypa i nedre del av Formoløypa og Formoløypa opp til øverste Skillemyra ved krysset til Syljusæterlia, snudde der, retur Åsjøveien og Myllslivegen til Myllsdammen.

Mange av stikkrennene underveis har frosset til så vannet har rent ut i løypetraseen slik at det er is noen steder.
Vær forsiktig i første utforkjøringen etter Myllsdammen,
der kan det fort bli Bambi på isen.

For det meste ok forhold, men man bør ikke bruke de nyeste skiene.
Noen steder nær Vestend er det partier med grus, men helt greit å gå utenom.
Selv om det er preppet noe mindre i det siste har løypene stått veldig bra.
For hver runde det preppes tærer det på snøen, prøver å få til en balanse slik at det blir ski føre til påske.
Det er for det meste greie forhold. Om det kommer mer snø blir det preppet opp til Bislingflaka.

Merkepinnene og skiltstaken på Myllavannet blir nå tatt inn nå. Det betyr ikke at isen er dårlig, men har ikke lyst til å ta det inn når isen har blitt dårlig.

Bua på Trantjern Gård er åpen lørdag og søndag kl 10-15.

Foto Arild. 1 Trivelig å se lys i vinduene og liv og røre på Trantjern
Gård en fredag kveld. Det var snø nesten til låven.
Foto 2. Trantjernkrysset.

Foto 3 Bislingflaka Torsdag.