Innkallinger

Medlemsmøte 23. oktober 2021

Medlemsmøte avholdes i Myllagarasjen ved Myllsdammen lørdag 23. oktober 2021 klokka 16:00.

Før det avholdes dugnad, oppmøte ved garasjen kl. 10:00.
​I forkant av medlemsmøtet er det servering.