Referater

ÅRSMØTE 1. OKTOBER 2011

Frammøte til årsmøtet kl. 16:00 ved parkeringsplassen ved brua over Smaugbekken, mellom Kalrasten og Beltern.
Les årsmøtepapirene her:

Dagsorden Årsmote MLF 2011
Årsberetning 2011
Regnskap og budsjetter årsmøte 2011
Protokoll årsmøte 01.10.2011