ÅPENT MØTE OM UTBYGGINGEN PÅ BISLINGEN

Veien opp til Bislingen er solid stengt.
Planforslaget ligger ute til offentlig ettersyn fram til 1. september. Nytt siden første offentlige ettersyn er bla at leilighetsbyggene er fjernet og at planforslaget vises/presenteres via gode illustrasjoner i nær- og fjernvirkning.
Bislingen Eiendom AS arrangerer et åpent møte om planforslaget torsdag 22. august kl. 18 i Lunner Rådhus.Les sakspapirene på Lunner kommunes hjemmeside: http://lunner.kommune.no/offentlig-ettersyn-detaljregulering-for-bislingen-naturhotell.5251573-129913.html
20.8.2013  har bladet Hadeland en artikkel om forfallet på Bislingen. Avisa har på lederplass gått inn for at kommunen pålegger eierne å rive ruinen der oppe.
http://www.hadeland.net/Nyheter/lokale_nyheter/article6817173.ece