Innkallinger

Årsmøte 26. mars 2022

Årsmøte 26. mars 2022 avholdes digitalt.

For å bli med i møte: Click here to join the meeting

Linken er:

https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%3Ameeting_YmYxMTJmM2YtMGRjMy00ZmNjLTg5OWYtYjVhMjNkNDlkN2Q1%40thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%25221f0e6ba6-dc36-46c2-ab78-4198d8a57a31%2522%252c%2522Oid%2522%253a%2522d0300ecf-63ff-48e0-bec7-0abf25ccc2c7%2522%257d%26anon%3Dtrue&type=meetup-join&deeplinkId=27d2d869-3f97-4379-99a3-4d84013687dc&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true

Agenda:

  1. Godkjenning av innkalling og saksliste
  2. Valg av møteleder, referent og 2 underskrivere av protokollen
  3. Årsberetning for 2021
  4. Årsregnskap 2021
  5. Budsjett 2022
  6. Valg av revisor
  7. Stadfestelse valg styre

Innkalling Vi oppfordrer alle om å forhåndsstemme. I innkallingen finner du stemmeskjema. Fristen er 22. mars 2022

Årsberetning 2021

Årsregnskap 2021

Revisjonsberetning 2021-22

Budsjett 2022

Valg av revisor

Stadfestelse valg styre