Årsmøte 25. mars 2023

Innkalling til årsmøte 25. mars kl 16:00

Styret kaller inn til årsmøte lørdag 25.03.22 kl 16:00 som digitalt Teams-møte.

Lenke til møte: Click here to join the meeting

Det blir også mulig å forhåndsstemme, se stemmeskjema i vedlegg med frist 21. mars. Vi oppfordrer medlemmene til å forhåndsstemme.

Følgende er agenda for årsmøte:

  1. Godkjenning av innkalling og saksliste

  2. Valg av møteleder, referent og 2 underskrivere av protokollen

  3. Årsberetning for 2022 (legges ut på hjemmesiden)

  4. Årsregnskap 2022 (legges ut på hjemmesiden)

  5. Budsjett 2023 (legges ut på hjemmesiden)

  6. I henhold til vedtektene skal valg av styre avholdes i forbindelse med årsmøte. Med årsmøte i

    midt i skisesongen blir det lite hensiktsmessig. Det ble derfor besluttet å opprettholde medlemsmøte i oktober der vi også gjennomfører styrevalg. Viser til medlemsmøte 22. oktober 2021. Styrevalget stadfestes så i årsmøte slik at vi får det inn i formell protokoll. Styret som ble valgt på årsmøte 22.10.22 består av Tore H. Rasmussen (leder), Olaf Godli (sekretær), Eirik Formo (medlemsansvarlig), Hege B. Kalvsjøhagen (økonomiansvarlig) og Henrik W. Bärnholdt (grunneierkontakt). (Legges ut på hjemmesiden)

  7. Innkommende forslag (legges ut på hjemmesiden)

Innkalling med skjema for forhåndsstemming her  Vi oppfordrer alle å forhåndsstemme - se side 2 i innkallingen.

Årsberetning 2022

Årsregnskap 2022

Budsjett 2023

Revisjonsberetning 2022

Protokoll Årsmøte 2023

 

Fuglemyrløypa preppes mandag 20.3.2023. 📷 Stian Hauger