Referater

ÅRSMØTE 13. OKTOBER 2012

Årsmøtet avholdes kl. 16:00 i Preppestallen, den nye garasjen for løypemaskinen – ved Mylla dam.
Les årsmøtepapirene her:

Årsregnskap 2011-2012
Valgkomiteens innstilling 2012
Forslag_til_vedtektsendringer_2012
Aarsberetning 2011-2012
Revisjonsberetning 2011 MLF